Mentoring

Szukasz pomysłu na to, jak zarządzać wiedzą w swojej organizacji?

Tak naprawdę ogromne zasoby tej wiedzy znajdują się na wyciągnięcie ręki! W dzisiejszych organizacjach, zatrudniających tak wiele osób, że zatraca się indywidualny kontakt między nimi, łatwo zapominamy o tym, czego się możemy nawzajem od siebie nauczyć.

Mentoring jest najlepszym sposobem, jaki znamy, na to, żeby jednocześnie odkrywać potencjał tkwiący w pracowniku, a z drugiej strony dbać o to, żeby zgromadzone w organizacji wiedza i doświadczenie były przekazywana mniej doświadczonym osobom.

Co robimy?

• Przygotowujemy do pełnienia funkcji mentora w procesach indywidualnych i zespołowych.
• Uczymy prowadzenia procesów mentoringowych w biznesie i organizacjach.
• Wspieramy wdrożenia programów mentoringowych.
• Organizujemy warsztaty przygotowujące dla mentorów i mentee.
• Prowadzimy superwizję i ocenę programów mentoringowych.

Dla kogo?

• Dla organizacji, które chcą wdrożyć kulturę dzielenia się unikalną wiedzą we własnych strukturach.
• Dla działów HR, które planują wdrożyć mentoring jako uzupełnienie dla warsztatów i szkoleń w firmie.
• Dla osób na stanowiskach kierowniczych, które posiadają wiedzę, umiejętności,doświadczenie i chcą dzielić się swoim unikalnym potencjałem.
• Dla właścicieli firm stojących na progu sukcesji, z której wynika potrzeba przekazania know-how zaufanej osobie.
• Kiedy konieczne jest systemowe wdrażanie nowych ludzi do pracy i zawodu (onboarding).

Od czego zależy powodzenie programu mentoringowego?

Naszym zdaniem warunkiem sukcesu programu mentoringowego jest wyraźny związek pomiędzy celami programu, celami indywidualnymi planów rozwojowych uczestników mentoringu oraz strategią organizacji. Z naszych doświadczeń wynika, że łatwo można zaprzepaścić nawet bardzo dobry pomysł na program mentoringowy, jeśli uczestnicy mają niską świadomość swojej roli w programie, brakuje superwizji dla mentorów, nie ma świadomości wagi programu w organizacji lub program nie jest odpowiednio monitorowany.

Specjalizując się we wdrażaniu mentoringu w organizacji zwracamy szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie wszystkich osób zaangażowanych w projekt oraz zapewnienie im wsparcia na kolejnych etapach jego wdrażania. Dbamy również o przestrzeganie międzynarodowych standardów programów mentoringowych według European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Wdrażanie mentoringu

Specjalizujemy się we wdrażaniu mentoringu w organizacjach. Nie ma jednej drogi, żeby to zrobić dobrze. Dlatego tak ważne jest żeby się spotkać i porozmawiać o konkretnej sytuacji i jej uwarunkowaniach.

Co oferujemy?

Profesjonalne wsparcie w procesie wdrażania mentoringu w Twojej organizacji - począwszy od pomocy w dookreśleniu celu projektu mentoringowego, poprzez szkolenie mentorów, mentee i przełożonych, monitorowanie programu, wsparcie dla działu HR, aż po ewaluację projektu z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych.


Zapraszamy do kontaktu firmy, które są zainteresowane wdrożeniem mentoringu:

Danka Babińska - mentorka i tutorka akademicka

Danuta Babińska

Email: d.babinska@projektmentoring.pl

Telefon: +48 600 380 368

Mariusz Dłużak - mentoring: Gliwice, Śląsk

Mariusz Dłużak

Email: m.dluzak@projektmentoring.pl

Telefon: +48 698 716 885

Rozpocznij z nami Projekt Mentoring!