Danuta Babińska

Akredytowany coach Izby Coachingu

Danka Babińska - akredytowany coach Izby Coachingu, Certified Action Learning Coach

Akredytowany coach Izby Coachingu, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wieloletnim stażem i tutor akademicki. Pracuje z zespołami nad ich rzeczywistymi wyzwaniami, takimi jak brak zaufania, szczerości i otwartości w zespole, niski poziom zaangażowania czy brak poczucia wspólnoty. Wspiera grupy w efektywnym wprowadzaniu zmiany w życie, przede wszystkim w obszarze rozwoju zawodowego. W coachingu indywidualnym wspiera klientów w odkrywaniu ich mocnych stron i weryfikowaniu przekonań. Jest entuzjastką nauki w działaniu i podejścia globalnego w coachingu, integrującego różne perspektywy. Z uwagi na wieloletnią pracę ze studentami międzynarodowymi szczególnie wrażliwa na różnorodność kulturową grup i zespołów oraz na wydobywanie potencjału tkwiącego w tej różnorodności.

Certified Action Learning Coach

Ukończyła "Podyplomowe studia coachingu i mentoringu" Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, "Szkołę Coachingu Grupowego i Zespołowego" Pracowni Coachingu NOVO, Szkołę Action Learning w nurcie WIAL (Foundations oraz CALC - Certified Action Learning Coach), Szkołę Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense oraz program "Professional Coach" Profi Biznes, jak również wiele innych kursów i szkoleń podnoszących kompetencje coachingowe, trenerskie i mentorskie. Posiada międzynarodową akredytację VCC. Na co dzień pracuje w języku polskim i angielskim.

Miejscowość: Katowice

Telefon: +48 600 380 368

Strona www: LinkedIn.com/Danuta-Babinska-phd/

Adres email: d.babinska@projektmentoring.pl

Życiorys zawodowy: CV

Trenerski i coachingowy team: Danuta Babińska i Mariusz Dłużak