Coaching zespołów

Coaching zespołu w kryzysie

Podłożem kryzysów w zespołach są często nierozwiązane konflikty, niewyjaśnione sprawy, wzajemne pretensje i żale. Liderowi, który jest najczęściej uwikłany w zespołowe rozgrywki, bardzo trudno zobaczyć problemy zespołu stojąc niejako 'z boku'. Jeśli Ty i Twój zespół jesteście w takiej sytuacji - zaproszenie coacha zespołowego do współpracy może być dla Was najlepszym rozwiązaniem.

Coaching zespołowy czyli praca z systemem

Coaching zespołu to praca z zespołem jako całością, która zapewnia jednoczesne wsparcie na dwóch poziomach: zadaniowym i relacyjnym. W tym podejściu zespół postrzega się jako jedność, pewien niepodzielony system, który dzięki wsparciu coachingowemu może szybciej się rozwijać i osiągać pożądane rezultaty. Takie wsparcie zapewniamy pracując jako dwójka coachingowa, czyli my też tworzymy zespół.

Co robimy?

• Pracujemy ze skonfliktowanymi zespołami, w kryzysach komunikacyjnych, interpersonalnych, związanych z brakiem odpowiedzialności lub zaangażowania.
• Pomagamy wypracować wspólne zespołowe zasady pracy, tworząc wspierającą osiąganie celów przestrzeń dla każdego członka zespołu.
• Pracujemy z zespołem nad przywróceniem zaufania, tworzeniem wizji wspólnego celu oraz udrożnieniem komunikacji pomiędzy członkami zespołu i pomiędzy zespołem a liderem.
• Korzystając z kwestionariusza MaxiDISC badamy style zachowań, ujawniając mocne strony zespołu oraz jego ograniczenia.

Zaproś nas kiedy...

...widzisz brak zaangażowania, w zespole panuje 'spychologia', spadają wyniki, wzrasta rotacja lub zespół musi podnieść się po zmianach, które przeszedł.

Dla kogo?

• Dla organizacji, chcących skutecznie wspierać swoje zespoły, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.
• Dla działów HR, które chcą pomagać liderom w nazwaniu konfliktów, zdefiniowaniu ich przyczyn, a następnie w wypracowaniu strategii radzenia sobie z nimi i opracowaniu działań zapobiegających powstawaniu kolejnych w przyszłości.
• Dla menedżerów, którzy nie chcą zamiatać konfliktów i sporów pod dywan.
• Dla właścicieli firm, którzy nie boją się konstruktywnego konfliktu w zespole i chcą budować na zaufaniu, zaangażowaniu, odpowiedzialności i rezultatach.

Coachingu zespołu a coaching indywidualny

Wielką zaletą coachingu zespołu w porównaniu z coachingiem indywidualnym jest to, że możliwa jest praca na realnych problemach zespołu w trakcie sesji. Coaching zespołu nie ogranicza się do omawiania postępów i zdawania relacji z tego co miało miejsce między sesjami, ale członkowie zespołu uczą się w bezpiecznych warunkach sesji coachingowej, jak rozmawiać o tym, jak funkcjonuje zespół - jak się komunikuje, jak wchodzi w konflikt, jakie ma wartości, silne i słabe strony, jak jest postrzegany na zewnątrz i co można z tym wszystkim zrobić.

Wszystko co zespół wypracuje podczas sesji pozostaje jego własnością, pojawia się więc zaangażowanie i motywacja do wykorzystania wypracowanych rozwiązań w praktyce. Nie ma konieczności odgrywania scenek ani wchodzenia w rolę, jak to często ma miejsce podczas szkoleń, bo tu i teraz - w trakcie sesji - rozwiązywane są konkretne problemy, ustalane rzeczywiste zasady funkcjonowania zespołu i określane cele.

Jednocześnie poszczególni członkowie zespołu, niejako "przy okazji" rozwijają własne, osobiste kompetencje i z reguły jest to możliwe znacznie szybciej w warunkach pracy zespołu wspomaganej coachingiem, niż indywidualnie. Zdarza się jednak, że korzystne dla pracy zespołu okazuje się równoległe przeprowadzenie kilku sesji indywidualnych z liderem zespołu bądź z poszczególnymi jego członkami.

Zastosowanie coachingu zespołowego

    Coaching zespołu jest szczególnie użyteczny w kilku konkretnych przypadkach:
  • • kiedy zespół się dopiero tworzy i potrzebne jest wsparcie na etapie jego konstytuowania się,
  • • kiedy zespół przechodzi przez określony kryzys i potrzebuje wsparcia, żeby poradzić sobie z trudną sytuacją,
  • • kiedy zachodzi potrzeba przygotowania lidera do pracy z zespołem.

Jeśli czujesz, że w Twoim zespole jest potencjał do lepszej współpracy, komunikacji, do osiągania bardziej ambitnych celów, ale brakuje pomysłu jak ten potencjał wydobyć, zapraszamy Cię na spotkanie z nami. Wspólnie zastanowimy się jaka forma wsparcia będzie najbardziej odpowiednia w sytuacji Twojego zespołu.


Zapraszamy do kontaktu firmy, które są zainteresowane wdrożeniem Coachingu Zespołowego lub Grupowego:

Danka Babińska - wdrożenia coachingu grupowego w organizacjach i coachingu zespołów w kryzysie

Danuta Babińska

Email: d.babinska@projektmentoring.pl

Telefon: +48 600 380 368

Mariusz Dłużak - coach zespołów w kryzysach i konfliktach

Mariusz Dłużak

Email: m.dluzak@projektmentoring.pl

Telefon: +48 698 716 885

Rozpocznij z nami sesje Coachingu Zespołowego!